Регионални дирекции на горите

Кърджали

Контакт със звеното:
Директор: инж. Юлиян Русев
Телефон: 0361 658 30
Факс: 0361 677 07
Електронна поща: RugKarjali@iag.bg
Адрес: гр. Кърджали, ПК 6600, ул. Васил Левски 2

Интернет страница: www.kardjali.iag.bg

РДГ - Кърджали заема югоизточната част на България-Източните Родопи и части от Тракийската равнина и Сакар планина.

Обща площта на РДГ Кърджали е 8043 км2, което представлява 7.3% от територията на Р България. Горския фонд от площта на РДГ е 361 100 ха. Средния запас на хектар е 98 м3. Недържавни гори са 19.02% от общата площ на горския фонд в Дирекцията.

РДГ се ръководи от Директор и двама Зам. Директори. Дирекцията…