Регионални дирекции на горите

Сливен

Контакт със звеното:
Директор: инж. Георги Георгиев
Телефон: 044 622 945
Факс: 044 622 922
Електронна поща: RugSliven@iag.bg
Адрес: гр. Сливен, ПК 8800, ул. Орешак №15А

Интернет страница: www.sliven.iag.bg

ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 249 112  НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ СЛИВЕН, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. УВЕДОМЯВАНЕТО СТАВА В СРОК ДО 3…