Регионални дирекции на горите

Пловдив

Контакт със звеното:
Директор: инж. Мирослав Димитров
Телефон: 032 275 070
Факс: 032 643 338
Електронна поща: RugPlovdiv@iag.bg
Адрес: гр. Пловдив, ПК 4000, бул. Санкт Петербург № 57

Интернет страница: www.plovdiv.iag.bg

 

РДГ – Пловдив носи името на град Пловдив, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Пловдив обхваща част от Централна България като граничи на север с Национален парк “Централен Балкан”, на изток с РДГ – Стара Загора, на югоизток с РДГ – Кърджали, на юг с РДГ – Смолян и на запад с РДГ – Пазарджик и РДГ – София.
Съгласно админис…