НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | Дирекция: Опазване на горите

Длъжност: Директор дирекция

Име: Димитър Баталов

Телефон:

Вътрешен:

Електронна поща: dbatalov@iag.bg

Дирекция "Опазване на горите":
Служители в дирекцията
Обратно към органограма