НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Опазване на горите

В дирекцията работят 10 служители:
Ирена Стоянова Главен експерт тел. , вътр: е-поща: irena@iag.bg
Росица Хорозова Главен експерт тел. , вътр: е-поща: horozova@iag.bg
Николай Пиронков Главен експерт тел. 9045363, вътр: е-поща: npironkov@iag.bg
Владимир Константинов Главен експерт тел. 9045362, вътр: е-поща: vl_konstantinov@iag.bg
Спас Тумбев Главен експерт тел. 9045351, вътр: е-поща: tumbev@iag.bg
Радка Славчева Главен експерт тел. , вътр: е-поща: r.slavcheva@iag.bg
Милен Иванов Главен експерт тел. 9045363 , вътр: е-поща: m.ivanov@iag.bg
Росица Първанова Главен специалист тел. 98511506, вътр: 506 е-поща: parvanova@iag.bg
Григор Георгиев Главен специалист тел. 98511503, вътр: 503 е-поща:
Сабина Пенкова-Евтимова Главен специалист тел. 0875314365 , вътр: 365 е-поща: