НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Опазване на горите

В дирекцията работят 11 служители:
Росица Хорозова Главен експерт тел. 029045362, вътр: е-поща: horozova@iag.bg
Николай Пиронков Главен експерт тел. 029045363, вътр: е-поща: npironkov@iag.bg
Владимир Константинов Главен експерт тел. 029045362, вътр: е-поща: vl_konstantinov@iag.bg
Спас Тумбев Главен експерт тел. 029045351, вътр: е-поща: tumbev@iag.bg
Любен Юсев Главен експерт тел. 0298511526 , вътр: 526 е-поща: yusev@iag.bg
Милен Иванов Главен експерт тел. 029045363 , вътр: е-поща: m.ivanov@iag.bg
Юрий Флоров Главен експерт тел. 0298511553, вътр: 553 е-поща:
Григор Георгиев Главен специалист тел. 0298511503, вътр: 503 е-поща:
Стилиян Стоянов Горски инспектор тел. , вътр: е-поща:
Ивайло Найденов Горски инспектор тел. , вътр: е-поща:
Мурад Шикиров Старши експерт тел. , вътр: е-поща: