НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | Дирекция: Административно - правно обслужване и човешки ресурси

Длъжност: Директор дирекция

Име: Даниела Ангелова

Телефон: 0298511754

Вътрешен: 754

Електронна поща: dangelova@iag.bg

Дирекция "Административно - правно обслужване и човешки ресурси":
Служители в дирекцията
Обратно към органограма