НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Административно - правно обслужване и човешки ресурси

В дирекцията работят 17 служители:
Тодор Богомилов Началник отдел тел. 0298511506, вътр: 506 е-поща: bogomilov@iag.bg
Александър Фердов Началник отдел тел. 0298511510, вътр: 510 е-поща: aferdov@iag.bg
Анелия Василева Началник отдел тел. 0298511519 , вътр: 519 е-поща: avasileva@iag.bg
Малинка Кърпарова Главен експерт тел. 0298511510, вътр: 510 е-поща: malina@iag.bg
Гергана Царска Главен юрисконсулт тел. 0298511519, вътр: 519 е-поща: gergana@iag.bg
Анастасия Воденичарова Главен юрисконсулт тел. 0298511517, вътр: 517 е-поща: annasstassia@iag.bg
Ерджан Мурад Главен юрисконсулт тел. 0298511517 , вътр: 517 е-поща: e.murad@iag.bg
Фатме Демирова Главен юрисконсулт тел. 0298511519, вътр: 519 е-поща: demirova@iag.bg
Надежда Витева Главен юрисконсулт тел. 0298511517, вътр: 517 е-поща: viteva@iag.bg
Деница Александрова Главен юрисконсулт тел. 0298511519 , вътр: 519 е-поща: aleksandrova@iag.bg
Вяра Арангелова Главен специалист тел. 0298511512, вътр: 512 е-поща: viara@iag.bg
Яница Анастасова Главен специалист тел. 0298511512, вътр: 512 е-поща: ianica@iag.bg
Перай Рамаданов Старши юрисконсулт тел. 0298511517, вътр: 517 е-поща: peray@iag.bg
Лили Заркова Деловодител тел. 0298511512, вътр: 512 е-поща:
Маргарита Игнатова Деловодител тел. 0298511512, вътр: 512 е-поща: ignatova@nug.bg
Елена Топалова Технически сътрудник тел. 98511512, вътр: 512 е-поща:
Снежанка Арангелова Помощен персонал тел. , вътр: е-поща: