НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Човешки ресурси и административно обслужване

В отдела работят 7 служители:
Владимир Константинов Началник отдел тел. 0298511561, вътр: 561 е-поща: vl_konstantinov@iag.bg
Малинка Кърпарова Главен експерт тел. 0298511510, вътр: 510 е-поща: malina@iag.bg
Елена Топалова Главен специалист тел. 0298511512, вътр: 512 е-поща: elena@iag.bg
Лазарина Илкова Главен специалист тел. 98511512 , вътр: 512 е-поща: ilkova@iag.bg
Яница Анастасова Младши експерт тел. 0298511504, вътр: 504 е-поща: ianica@iag.bg
Гергана Константинова Младши експерт тел. 02 98511510 , вътр: 510 е-поща: konstantinova@iag.bg
Маргарита Игнатова Старши специалист тел. 0298511503, вътр: 503 е-поща: ignatova@iag.bg