НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Нормативни дейности и човешки ресурси

В отдела работят 7 служители:
Анелия Василева Началник отдел тел. 98511519 , вътр: 519 е-поща: avasileva@iag.bg
Александър Фердов Главен експерт тел. 98511510, вътр: 510 е-поща: aferdov@iag.bg
Малинка Кърпарова Главен експерт тел. 98511510, вътр: 510 е-поща: malina@iag.bg
Гергана Царска Главен юрисконсулт тел. 98511519, вътр: 519 е-поща: gergana@iag.bg
Фатме Демирова Главен юрисконсулт тел. , вътр: е-поща: demirova@iag.bg
Деница Александрова Главен юрисконсулт тел. 98511519 , вътр: 519 е-поща: aleksandrova@iag.bg
Вяра Арангелова Главен специалист тел. 2 98511515, вътр: 515 е-поща: viara@iag.bg