НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | Дирекция: Звено "Вътрешен одит"

Длъжност: Ръководител звено

Име: Благовеста Лалова

Телефон: 029045351

Вътрешен:

Електронна поща: blalova@iag.bg

Дирекция "Звено "Вътрешен одит"":Служители в дирекцията
Обратно към органограма