НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | Дирекция: Звено вътрешен одит

Длъжност: Ръководител звено

Име: Благовеста Лалова

Телефон: 0298511557

Вътрешен: 557

Електронна поща: blalova@iag.bg

Дирекция "Звено вътрешен одит":Служители в дирекцията
Обратно към органограма