НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | Дирекция: Финансово-стопански дейности

Длъжност: и.д. Директор дирекция

Име: Емилия Тафраджийска

Телефон: 98511560

Вътрешен: 560

Електронна поща: emi@iag.bg

Дирекция "Финансово-стопански дейности":
Служители в дирекцията
Обратно към органограма