НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Управление на собствеността и обществени поръчки

В отдела работят 7 служители:
Сашка Димова Главен експерт тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: sashka@iag.bg
Асен Марков Главен експерт тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: a.markov@iag.bg
Тодор Богомилов Главен юрисконсулт тел. 0298511392, вътр: 392 е-поща: bogomilov@iag.bg
Анастасия Воденичарова Главен юрисконсулт тел. 0298511517, вътр: 517 е-поща: annasstassia@iag.bg
Ерджан Мурад Главен юрисконсулт тел. 0298511517 , вътр: 517 е-поща: e.murad@iag.bg
Лозина Гилова Главен специалист тел. 0298511560, вътр: 560 е-поща: lgilova@iag.bg
Христина Минчева Старши експерт тел. 0298511554, вътр: 554 е-поща: h.mincheva@iag.bg