НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Бюджет

В отдела работят 4 служители:
Ваня Христова Началник отдел тел. 0298511553, вътр: 553 е-поща: vaniah@iag.bg
Вася Михайлова Главен експерт тел. 0298511553, вътр: 553 е-поща: vasia@iag.bg
Вяра Костова Главен експерт тел. 0298511553 , вътр: 553 е-поща: kostova@iag.bg
Мария Маринова Главен експерт тел. 0298511554, вътр: 554 е-поща: maria@iag.bg