НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | Дирекция: Гори и лесовъдски дейности

Длъжност: Директор дирекция

Име: Ценко Ценов

Телефон: 0298511551

Вътрешен: 551

Електронна поща: cenov@iag.bg

Дирекция "Гори и лесовъдски дейности":Служители в дирекцията
Обратно към органограма