НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Възобновяване, стопанисване, ползване и защита на горите

В отдела работят 7 служители:
Мария Чамбова Главен експерт тел. 0298511526, вътр: 526 е-поща: chambova@iag.bg
Емил Ракъджиев Главен експерт тел. 0298511556, вътр: 556 е-поща: erak@iag.bg
Деян Стойнев Главен експерт тел. 0298511556, вътр: 556 е-поща: d_stoynev@iag.bg
Кирил Ташев Главен експерт тел. 0298511552, вътр: 552 е-поща: tashev@iag.bg
Елена Рафаилова Главен експерт тел. 0298511552, вътр: 552 е-поща: erafailova@iag.bg
Светослава Стоянова Главен експерт тел. 0298511526, вътр: 526 е-поща: svetoslava@iag.bg
Величка Марина Главен специалист тел. 0298511509, вътр: 509 е-поща: vili@iag.bg