НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Ловно стопанство

В дирекцията работят 9 служители:
Юлиян Русев Главен експерт тел. 029045303, вътр: е-поща: lov@iag.bg
Екатерина Божинова Главен експерт тел. 029045301, вътр: е-поща: hunting@iag.bg
Станка Белчева-Чобанова Главен експерт тел. 029045302, вътр: е-поща: sbel4eva@iag.bg
Румен Янкулов Главен експерт тел. 029045359 , вътр: е-поща: r.yankulov@iag.bg
Васил Паланов Главен експерт тел. 029045302 , вътр: е-поща:
Петър Петров Главен експерт тел. 029045359 , вътр: е-поща: p.petrov@iag.bg
Добромир Денчев Главен експерт тел. 029045301 , вътр: е-поща: dobromir@iag.bg
Василий Георгиев Старши експерт тел. 029045309 , вътр: е-поща: vgeorgiev@iag.bg
Кристина Иванова Младши експерт тел. 029045309 , вътр: 309 е-поща: kristina@iag.bg