НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | Дирекция: Промени в горските територии

Длъжност: Директор дирекция

Име: Валентин Чамбов

Телефон: 0298511513

Вътрешен: 513

Електронна поща: vchambov@iag.bg

Дирекция "Промени в горските територии":
Служители в дирекцията
Обратно към органограма