НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Промени в горските територии

В дирекцията работят 14 служители:
Георги Котарев Началник отдел тел. 98511501, вътр: 501 е-поща: kotarev@iag.bg
Джемиле Молаахмед Началник отдел тел. 98511501, вътр: 501 е-поща: djemile_m@iag.bg
Антония Лозанова Главен експерт тел. 98511501, вътр: 501 е-поща: alozanova@iag.bg
Зоя Михова Главен експерт тел. 98511528 , вътр: 528 е-поща:
Цанко Козлов Главен експерт тел. 98511412 , вътр: 412 е-поща: kozlov@iag.bg
Любен Юсев Главен експерт тел. 98511526 , вътр: 526 е-поща: yusev@iag.bg
Миглена Иванова Главен специалист тел. 98511411, вътр: 411 е-поща:
Борислава Янева Главен специалист тел. 98511513, вътр: 513 е-поща:
Галина Горанова Главен специалист тел. 98511504, вътр: 504 е-поща: g.goranova@iag.bg
Христина Стоянова Главен специалист тел. 9045322, вътр: е-поща: hristina@iag.bg
Драгомир Цицелков Старши експерт тел. 98511527, вътр: 527 е-поща: drago@iag.bg
Ваня Иванова Старши експерт тел. 98511501 , вътр: 501 е-поща: vivanova@iag.bg
Десислава Костова Младши експерт тел. 98511527, вътр: 527 е-поща: desi@iag.bg
Николина Неделкова Младши експерт тел. 98511501, вътр: 501 е-поща: nina@iag.bg