НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | Дирекция: Проекти и международни дейности

Длъжност: Директор дирекция

Име: Деница Пандева

Телефон: 029045360

Вътрешен:

Електронна поща: denica@iag.bg

Дирекция "Проекти и международни дейности":Служители в дирекцията
Обратно към органограма