НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Проекти и международни дейности

В дирекцията работят 8 служители:
Албена Бобева Главен експерт тел. 029045356, вътр: е-поща: albena_bobeva@iag.bg
Николай Василев Главен експерт тел. 029045361, вътр: е-поща: n_vasilev@iag.bg
Долорес Белоречка Главен експерт тел. 029045356, вътр: е-поща: dolores@iag.bg
Любчо Тричков Главен експерт тел. 029045358, вътр: е-поща: lptrichkov@iag.bg
Радка Върбанова Главен експерт тел. 029045358, вътр: е-поща: varbanova@iag.bg
Иван Безлов Главен специалист тел. 029045357 , вътр: е-поща: ivan_b@iag.bg
Даряна Манова Старши експерт тел. 029045355 , вътр: 355 е-поща: dmanova@iag.bg
Росен Ангелчев Старши експерт тел. , вътр: е-поща: