НачалоНовини - 2019/06

Изпълнителна агенция по горите | Новини

10.06.2019 Участие в Заключителна конференция и в работна среща по проект CAMARO-D
Екипът за управление от ИАГ на Проект „Сътрудничество за усъвършенстване на управленските практики, свързани с въздействието на земеползването върху водния режим в басейна на река Дунав” - CAMARO-D, взе участие в Заключителна конференция и в работна среща на проекта.