НачалоНовини 2021/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

02.09.2021 - Разпространението на дъбова коритуха в Странджа е обект на непрекъснат мониторинг, както от страна на българските лесозащитници, така и от страна на турските им колеги

Към момента не се прилагат мерки за борба с разпространението на дъбова коритуха в Република Турция, споделят турските ни колеги в отговор на официално писмо, изпратено от страна на Изпълнителна агенция по горите във връзка с прилагането на мерки, ограничаващи разпространението на вредителя.

Темата беше дискутирана още през октомври 2020 г. по време на посещение на територията на ДПП Странджа във връзка с международен трансграничен проект „Здраве за гората“. Впоследствие българските и турски специалисти поддържат писмена кореспонденция, чрез която обменят опит и координират общи действия срещу разпространението на вредителя.

Към настоящия момент в Република Турция дъбовата дървеница все още не се счита за горски вредител. Лабораторните опити на югоизточните ни съседи за биологичен контрол на инвазивния вид Corytucha arcuata за момента не са успешни и такъв не се прилага. Тъй като този вредител не причинява значителни щети в нашите гори се избягва ненужна намеса, категорични са турските експерти.

При евентуално силно увреждане, съседите ни от Република Турция казват, че ще обмислят прилагане на химикали (асефат, диметоат, карбарил, малатион, цифлутрин, бифентрин). Тези вещества не са разрешени в България и ЕС, но и са включени в ограничителния списък, съгласно Националния стандарт на България за горска сертификация, свързан с устойчиво управление на горите. От друга страна предвид биоекологията на насекомото, http://calendar.iag.bg/bg/node/113 и съобразно височината на растенията, химичен метод за борба е възможен само в горски разсадници.

Към момента, в Република България насекомото се среща повсеместно по парковите дървета в страната, а според подадената информация в електронната система на ИАГ увреждането в горски територии обхваща общо 14125 дка от територията на Странджа планина и в церовите гори на ДГС Провадия.

Това, което можем да направим на този етап е да продължаваме да събираме точна информация за засегнатите площи. В тази връзка специалистите призовават собствениците и стопаните на дъбови гори, при констатирано увреждане от дъбова коритуха да подават информация в модул „Лесопатологично обследване“ на system.iag.bg.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност