НачалоНовини 2021/08Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

13.08.2021 - Дъбовата коритуха – инвазивен насекомен вид в странджанските гори

Дъбовата коритуха Corythucha arcuata е северноамерикански инвазивен вид, описан в литературата още през 1890 г. В Европа е констатиран за първи път през 2000 г., а в България през 2012 г. Към момента е разпространена в умерените ширини на цяла Европа, в т.ч. Русия и Турция. Установена е и в Иран. По литературни данни това насекомо не се счита за вредител в горите, но поразява сериозно дърветата в градска среда, може да е опасно за дъбовите фиданки в разсадници и млади насаждения както и да причини преждевременно опадване на листата.

В периода 2015-2017 г. ентомолози от Института за гората при БАН, съвместно с Лесозащитна станция Пловдив, проучват разпространението и биологията на коритухата. Информация за разпространението и уврежданията от нея има и в докладите по програмата за екологичен мониторинг на горските екосистеми в България. Информация за биоекологията на вида може да се намери на http://calendar.iag.bg:8181/bg/node/113

Насекомото е с малки размери (около 3 мм), с широки дантеленоподобни крила. То има 2-4 поколения годишно (в България са 4 в сухи години), което се благоприятства от високите температури. Видът се разпространява основно чрез транспорта и ветровите течения. Индивидите на коритухата се крият и зимуват по листата, в пукнатините на стъблата на дърветата или в почвената постилка. Те смучат растителен сок, пробивайки долната страна на листата, което причинява обезцветяване на редица широколистни листопадни дървета в България, сред които различните видове дъб, питомен кестен, ясен, бряст, ябълка, роза, малини, бук, явор, леска, клен. 

По наблюдения на Лесозащитна станция - гр. Варна от 2020 г., най-силно е нападението по листата на цера, по-слабо на благун и странджански дъб. Доказано е, че насекомото предизвиква стрес в листата на дърветата, но въпреки заниженото количество на хлорофил, те продължават своите асимилативни функции. Дъбовата коритуха може да се превърне в заплаха за горите с влошено здравословно състояние, защото увеличава чувствителността на нападнатите растения към болести и насекоми.

Наблюдението и сигнализацията за увреждания в горски територии чрез електронната информационна система на ИАГ се извършва от собствениците или лицата, на които е предоставено управлението на горските територии. За 2021 г. в системата на ИАГ е подадена информация за увреждане на общо 9580 дка, от които силно увредени 310 дка на територията на ДГС Малко Търново и средно увредени 6715 дка на територията на държавните горски стопанства М. Търново, Кости и Звездец и ДЛС Граматиково. За слабо увреждане е подадена информация за 2555 дка на територията на горските стопанства - Царево, Средец, Айтос, Звездец, Ново Паничарево и Бургас.

В България се прилагат химичен, биологичен, механичен и интегриран метод за борба със стопански значими вредители и болести в горите, съгласно действащата нормативна уредба. Изпълнението на предвидените мероприятия става след разглеждане на прогнозите от Националната комисия по лесозащита към ИАГ и с одобрението на изпълнителния директор на ИАГ. Реализацията на мероприятията се осъществява и финансира от стопаните на засегнатите горски територии, под методологичното ръководство на лесозащитните станции в страната.

Понастоящем в Института за гората се разработва дисертационна тема, свързана с дъбовата коритуха, която да даде отговор на въпросите по значението на насекомото за горите и необходимостта от провеждане на конкретни лесозащитни мероприятия. За да са успешни мерките срещу дъбовата коритуха, те трябва да обхванат обширни площи, в това число попадащи в природни паркове и Натура 2000, където е ограничена употребата на продукти за растителна защита. Разработването на биологични мерки е бавно, трудоемко и в световен мащаб все още е на ниво лабораторни опити. 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност