НачалоНовини 2021/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

29.06.2021 - БЮЛЕТИН - 21 ДО 27 ЮНИ 2021 Г.

БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ, МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ НА ИАГ, ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ, ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ И СЕМЕКОНТРОЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 21 ДО 27 ЮНИ 2021 Г.

За периода от 21 до 27 юни 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 4439 проверки. Проверени са 351 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 743 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове), 1866 превозни средства, транспортиращи дървесина, 306 риболовци и 1172 физически лица.

От извършените 743 проверки в обекти за добив на дървесина, 294 са в насаждения с извеждани възобновителни сечи и в насаждения с възраст над 80 години. 

През изминалата седмица са съставени общо 68 констативни протокола и 108 акта за установени нарушения, от които 103 броя по Закона за горите, 4 броя по Закона за лечебните растения и един брой по Закона за рибарството и аквакултурите. Задържани са 32 пр. куб. м. дърва за огрев, 16 кг. недървесни горски продукти, две моторни превозни средства, два коня, три каруци, два моторни триона и един инструмент за дърводобив.

През отчетния седмичен период работи един мобилен екип служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите Берковица, Ловеч и София. 

Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно горско стопанство Берковица“, ТП „Държавно горско стопанство  Ботевград“, ТП „Държавно горско стопанство Видин“ и ТП „Държавно горско стопанство Лесидрен“; Югозападно държавно предприятие - гр. Благоевград – ТП „Държавно горско стопанство Тетевен“. Извършени са общо 46 проверки. Съставени са 6 акта по Закона за горите и 5 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от Регионална дирекция по горите-Ловеч.

Мероприятията, организирани от дирекциите на природни паркове през изминалата седмица бяха посветени на деня на билките – Еньовден. Експертите проведоха интерактивни игри с ученици, разходки по екопътеки и занимания, свързани с билките – техните лечебни свойства, приложение и допустимите количества при събирането им.  

Експертите от Природен парк „Врачански Балкан“,  изнесоха беседа пред ученици от училище „Св. С. Врачански“ за правилата, които трябва да се спазват в планината. Специалистите от дирекцията на парка организираха и разходка на първокласници по тематичен маршрут „Карст и биоразнообразие“. 

Експертите от Природен парк „Златни пясъци“ проведоха беседи за билките в парка, екологични игри и водачество по образователен маршрут „Песента на гората“ на общо 50 деца от ОУ „К. Арабаджиев“ и детска занималня „Чунга чанга“ Варна.  

Занимания,  беседи, обучения и игри по методите на „Горската педагогика“ проведоха експертите от Природен парк „Странджа“ на ученици от село Оризаре. Децата научиха интересни факти за гората и животните, които се намират на територията му, докато вървяха по маршрута „Марина река”. 

Четвъртокласниците от „Славейковото училище” се запознаха чрез опознавателни игри с прилепите. 

Експертите проведоха и тематична обиколка с туристи по маршрута „Билките в Странджа”. Присъстващите имаха възможност да научат любопитни факти за билките и техните лечебни свойства, както и историята на парка.

На 24.06.2021 г. учениците от СУ "Васил Левски" село Коларово, гостуваха в Природен парк "Беласица". Те научиха от експертите на парка повече за птиците в защитената територия и си изработиха сами модели на птици.

Експерти от Природен парк "Българка" взеха участие в уъркшоп за еколози и артисти с цел опознаване и възможност за планиране на съвместни действия за предстоящото 25 Габровско биенале през 2022 г. 

Експертите от Природен парк „Русенски Лом“ участваха в организирането и провеждането на мероприятия по проект "Климатичните промени - уникална образователна кампания за ученици". 

Експертите от Природен парк „Персина“ извършваха организационни мероприятия, свързани с представяне на интерактивна лодка на парка. Лодката ще бъде показана по повод „Международния ден на река Дунав“ в Регионален исторически музей – Плевен. Тя представлява отворена инсталация, с гейминг зона и информационен модул, чрез който ще бъде изобразена красотата на дунавската природа. 

През изминалата седмица дирекцията на Природен парк „Витоша“ бе отличена със „Златна значка“ от Българския олимпийски комитет,  за  цялостната си дейност в полза на Витоша. Наградата бе връчена на директора на парка – д-р инж. Анна Петракиева на откриването на фотоизложбата „Витоша – планината, която дава живот“. 

Дирекцията участва и в заключителна закриваща пресконференция по проект CB007.2.32.151 „Екологично образование на младите – мост към устойчивото развитие на трансграничния район“  в гр. Ниш,  Сърбия. 

Дирекциите на природни паркове „Беласица“, „Витоша“, „Златни пясъци“, „Персина“ почистваха туристически маршрути в различни местности, възстановяваха кътове за отдих. 

През изминалата седмица експертите от Лесозащитна станция - Пловдив извършиха наблюдения, лесопатологични обследвания и контролни проверки за наличие на гъботворка в Държавно горско стопанство - Асеновград, за нападение от борова семенна дървеница в семепроизводствена градина от черен бор в Държавно горско стопанство – Първомай и за обезлистване, което е значително на елши от вид оса по дървета, които не са в държавен горски фонд. Събраните пробни материали, свързани с развитието на вредителите се изследват в лабораторни условия в Станцията. Продължава и работата по лабораторните анализи за установяване на гъбни патогени, отглеждане на насекоми за установяване на тяхната жизненост и плодовитост и др.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност