НачалоНовини 2021/03Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

04.03.2021 - Информация във връзка с кампания за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица

Във връзка с кампания на МЗХГ за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица, предоставяме следната информация:

Изкупуването се извършва от 6-те държавни горски предприятия по новоутвърдени правила, който можете да видите на следния линк:

https://www.mzh.government.bg/bg/sektori/gori/zakupuvane-na-gorski-teritorii/

Телефони в Централните управления на държавните горски предприятия за консултации относно закупуването на горски територии може да намерите    тук: 

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/02/09/telefoni_zakupuvane_na_gori_dp.pdf

Заявления от собственици или упълномощени от собствениците лица могат да се подават до 7 май 2021 г., както на място в съответното държавно предприятие и държавно горско/ловно стопанство по местонахождение на имотите, така и чрез пощата или куриер.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност