НачалоНовини 2021/01Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

14.01.2021 - ПОЗИЦИЯ на Изпълнителна агенция по горите във връзка с посегателство срещу горски служители на територията на Държавно горско стопанство - Сливница

Във връзка с поредното грубо посегателство срещу горски служители, регистрирано на 13 януари 2021 г. на територията на Държавно горско стопанство - Сливница, Изпълнителна агенция по горите изразява позиция на категорична нетърпимост към всяка проява на насилие и агресия. 

За съжаление проблемът със системните нарушители не е нов. През последната година има регистрирани 327 лица с повече от 2 нарушения на Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча.  

В тази връзка, Изпълнителна агенция по горите е изготвяла многократно предложения за промени в Наказателния кодекс и в Закона за административните нарушения и наказания. Част от тях наскоро бяха одобрени окончателно на второ четене в Закона за административните нарушения и наказания. С приетите законови изменения се въвежда наказание общественополезен труд. ИАГ счита, че безвъзмездният труд в полза на обществото е ефективна мярка с оглед невъзможността за събиране на глобите от лица, които декларират липса на доходи или доходи под социалния минимум и липсата на наказуемост и превантивен резултат. 

Промените са обнародвани в Държавен вестник на 22 декември 2020 г. като се предвижда измененията да влязат в сила една година след обнародването им.

Уверяваме Ви, че ще продължаваме да правим всичко по силите си, в рамките на нашите правомощия, за да бъдат подобни дръзки нападения и престъпления ограничени. 

Убедени сме, че никаква форма на агресия няма да ни попречи да изпълняваме своите задължения, свързани с грижата за българската гора и ще бъдем единни в намирането на решение и справянето с проблема.  

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност