НачалоНовини 2020/10Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

06.10.2020 - Служители от РДГ – София участваха в учение за овладяване и ликвидиране на последствията от възникнал горски пожар

Учение за овладяване и ликвидиране на последствията от възникнал горски пожар се проведе днес в м. „Бонсови поляни“, в териториалния обхват на Регионална дирекция по горите – София. В проведеното занятие участваха служители от  Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Регионална дирекция по горите и Държавно горско стопанство - София, Дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община, Център за спешна медицинска помощ, Български Червен кръст, Столична дирекция на вътрешните работи.

Симулиран бе низов пожар в широколистна гора, със засегната площ от 45 дка, в горски територии, образуващи масив от 1000 дка, със силно терасиран терен и трудно проходими горски пътища. 

Беше изграден специализиран щаб, който да координира дейностите на отделните звена. В учението бе включена и специализирана техника, използвана в реална обстановка при горски пожар. 

На служителите от горския сектор беше поверено опазването на просека, като с познатите средства и методи те трябваше да подсигурят периметъра и да не допускат преминаването на огъня в съседни горски територии.

Симулирани бяха ситуации на ранени служители, аварирала техника и други затрудняващи овладяването на пожара ситуации.

Занятието се проведе с цел повишаване координацията между различните институции за овладяване и потушаване на горските пожари в реална ситуация.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност