НачалоНовини 2018/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

21.05.2018 - Работно посещение в Македония

По покана на генералния директор на държавно предприятие “Македонски шуме“ инж. Зоран Гьоржиев на работно посещение в Македония бяха инж. Григор Гогов – изпълнителен директор на ИАГ, инж. Дамян Дамянов – директор на ЮЗДП – Благоевград, д-р инж. Ценко Ценов – директор на дирекция „ГЛД“, инж. Василий Маринковски – началник отдел в ЮЗДП. 

От страна на домакините в двустранната среща взеха участие Юрант Дика от Министерството на земеделието, горите и водите на Република Македония, проф. Александър Трендафилов от Факултета по горско стопанство в Скопие, инж. Борче Бойчовски - заместник-директор по търговските дейности, на ДП „Македонски шуме“ и др.

Обменен беше опитът от горскостопанските и производствени дейности в горските стопанства "Равно река" - Пехчево и "Малешево" – Берово.  Набелязани бяха и стъпки за развитието и укрепването на сътрудничество в областта на горското стопанство  между двете страни.

Македония се простира на площ от 2 543 200 ха. Общата горска площ възлиза  на 1 091 857 ха, от които залесената е 835 055 ха. 

Високостеблените горски насаждения са 255 444 ха, 546 179 ха са нискостеблени, 14 459 ха са горски култури и др.

Общият запас на дървесина от горите е 75 939 573 куб. м. Годишното ползване на дървесина е 1 616 782 куб. м при планувани 1 094 815 кубика.

Горите държавна собственост заемат 90,14% от общата горска площ, а частните гори - представляват 9,86%. Горското стопанство в Македония е клон, който в брутния национален продукт участва с 0,3 до 0,5%.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност