НачалоНовини 2018/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

08.05.2018 - Лесовъди - горски педагози от България обмениха опит с колегите си от Австрия

Децата да научат повече за гората и нейните обитатели, да се докоснат до дивата природа и да разберат как да я съхранят сега и в бъдеще, това е целта на специалистите горски педагози, които освен лесовъдската си мисия, отделят голямо внимание и на работата с деца. 

Да има специално изградени за целта горски училища е идеята на лесовъдите, посетили такъв специализиран център в Австрия, по покана на австрийските горски педагози. Австрийското горско училище е създадено преди 15 години и се намира в близост до Виена. Разположено е в красив горски парк, но е извън урбанизираните територии. Горското школо разполага и с каравана, в която децата, които живеят извън столицата могат да проведат своите часове. Освен красивите препарирани животни тук малчуганите могат да видят и да научат какво се случва с животните ако се изхвърлят отпадъци в гората или се пали огън извън определените места. 

„Нашата идея е да създадем подобни горски центрове и в България. Така децата в естествена среда ще се запознаят с всичко, което могат да срещнат в гората и на практика ще научат какви грижи се полагат за нейното отглеждане и опазване. Радостното е, че все по-голям брой наши колеги – лесовъди са готови да се включат активно в работата с деца“, каза д-р инж. Анна Петракиева, главен експерт в Изпълнителна агенция по горите и преподавател по горска педагогика в Лесотехническия университет.  

Българските лесовъди имаха възможност да разгледат и единственото в страната Техническо училище по горско стопанство в Брук на Мур, в което се изучава и дисциплината Горска педагогика. Школото е с пет годишен курс на обучение, като завършилите специалисти придобиват квалификация подобна на тази, която при нас получават учениците в професионалните гимназии. 

Школото в Брук на Мур е изключително модерно обзаведено, а учебната програма е насочена изцяло към практиката и към реалната работа на бъдещите горски работници. По време на престоя си в колежа обучаемите могат да полагат изпити и по свободно избираеми дисциплини, като една от тях е и Горската педагогика. Част от заниманията с учениците се провеждат  в изцяло реновирана хижа в Алпите, като в близост има изградени  модерни кабинети, както и много кътове за игри, в които децата могат да се забавляват, но и да научат много за гората и дивата природа. Тук българската група имаше възможност да види как реално протичат часовете по Горска педагогика. 

Проявата се организира от българска страна от д-р Анна Петракиева, която е главен експерт в ИАГ, а от австрийска от  Томас Башни, който е един от създателите на Горската педагогика. В българската група бяха включени експерти от различни стопанства и предприятия в системата на МЗХГ и ИАГ, приключили успешно първо и второ ниво на обучение: Иванка Бояджиева от ДГС-Селище, Севдалина Димитрова от ЮЗДП-Благоевград, Оля Генова от Природен парк „Врачански Балкан“, Елена Кайкова от РДГ-Смолян, Люба Грудова от РДГ-Бургас, Андреана Трифонова от ЮЦДП-Смолян, Вера Станишева ЮЗДП-Благоевград, Рилка Бекярова от ДГС-Смолян и Татяна Димитрова от СИДП-Шумен.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност