НачалоНовини 2018/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

04.04.2018 - Проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.4

„Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 
Документи
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност