НачалоНовини 2018/03Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

30.03.2018 - ПРЕС - СЪОБЩЕНИЕ

На 28-ми и 29-ти март 2018 г. в с. Очин дол, община Мездра, в рамките на изпълнението на проект „Сътрудничество за усъвършенстване на управленските практики, свързани с въздействието на земеползването върху водния режим в басейна на река Дунав” - CAMARO-D по транснационална програма „Дунав – 2014-2020“ се проведоха работна среща и теренно посещение за изпълнение на дейност „Експериментално засяване на семена на ерозионни терени във водосбор „Очиндолска река“. В срещата взеха участие експерти от екипа на проект CAMARO-D, експерти от ИАГ, РДГ Берковица, ДПП „Врачански Балкан“, кметът на с. Очин Дол и служители от Държавно горско стопанство Мездра. 

Мероприятието бе посветено и на предстоящата Седмица на гората – 2018, мотото на която е - „Децата и гората на България - за бъдещето на зелена Европа“.

По време на работната среща  бяха планирани дейности на терен, свързани с овладяване на свлачището непосредствено над къщите в с. Елисейна. Коментиран беше избора на дървесни видове, почвените условия, месторастене и др. Взе се решение да се засеят 4 пробни площадки с размери 10 кв. м със семена от бреза и люляк.  

На работната среща бе направена презентация на тема „Моделиране на ерозионните процеси във водосбора и на оценката на поройни терени с ГИС“ и се обсъдиха възможностите за прилагане на спътникови изображения от сателита Сентинел 2 на програма Коперникус за отчитане на промените в растителността във водосбора. В презентация на тема „Планиране на демонстрационните дейности на системата за предизвестяване и превенция на горски пожари“ бяха представени възможностите на системата за наблюдение и откриване на горски пожари, изградена от  ДПП „Врачански Балкан“. След провесените дискусии бе взето решение едновременно с демонстрацията на системата за откриване на пожари да се проведе и допълнително обучение на представители от местните заинтересовани страни за работа с нея. 

През втория ден беше извършено засяване на семената от бреза и люляк в избраните пробни площадки. Посетено бе и мястото на възникналия през м. април, 2017 г. горски пожар в иглолистна култура от черен бор на границата на водосбор „Очиндолска река“. Година по-късно насаждението е в лошо състояние, като се констатира и силно нападение от корояди. Съвместно с колегите от ДГС Мездра беше преценено, че е необходимо провеждането на санитарна сеч във възможно най-кратък срок.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност