НачалоНовини 2018/03Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

27.03.2018 - „Младежко управление“ в Регионална дирекция по горите - Берковица

През отворените врати на Регионална дирекция по горите – Берковица,   сутринта на 26 март, заедно със своите преподаватели влязоха и учениците от 11а клас, специалност „Горско и ловно стопанство“ на Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица. Организираната среща и работата с децата е част от националната инициатива  „Лесовъд за един ден“ и е свързана с предстоящата Седмица на гората, 2018 г. 

Началото на съвместния „работен ден“ беше дадено от инж. Сашко Каменов, директор на РДГ – Берковица, който запозна учениците с традициите по честването на Седмицата на гората, структурата и организацията на дейността на Дирекцията, грижите по създаване и опазване на европейското горско богатство днес и приносът, който могат да дадат самите единадесетокласници с изучаване на лесовъдските дисциплини и прилагане на получените знания след завършване на образованието.

Учениците влязоха с желание и ентусиазъм в кабинетите като специалисти по стопанисване и ползване, инвентаризация на горските територии, лов и риболов, защита и опазване на горите. Заедно с експертите те изпълняваха съответните задължения, като същевременно се запознаха с отговорностите, нормативните документи в съответната област и материалите, изготвяни в процеса на работа. Задаваха въпроси и допълваха знанията си.

На организираната обща среща при закриване на мероприятието, младежите споделиха своите впечатления от преживяното и наученото този ден, а преподавателите - за ползотворността от предадения опит при съвместната работа на учениците със служителите от РДГ - Берковица. 

В заключение инж. Каменов пожела на учениците да продължат образованието си, да придобиват нови знания и ценни умения. Той изрази очакванията си голяма част от тях да се реализират в областта на горското стопанство, като добри професионалисти.   

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност