НачалоНовини 2021/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

07.04.2021 - Информация за биотопните дървета от викторината „Учим и знаем за българската гора“

Когато видят загиващи или загинали (изсъхнали) правостоящи дървета, повечето хора ги смятат за грозни, вредни и безполезни. А знаете ли, че те всъщност са много специални и се наричат БИОТОПНИ ДЪРВЕТА? Наричат се така, защото загивайки те създават условия за живот на другите горски създания. Най-различни видове организми – гъби, насекоми, бозайници и др., използват тези дървета, за да живеят, да се хранят или да се размножават там. Или, както ние лесовъдите казваме на нашия език: Биотопните дървета осигуряват местообитания за други живи организми.  

Дърветата загиват, поради различни причини – от старост, при удар от гръмотевица, нападение от насекоми, гъби или други организми, липса на светлина, недостатъчно хранителни вещества и вода в почвата, пречупвания от сняг и вятър, и др. Разбира се, не трябва да забравяме, че и живите дървета също могат да бъдат определени като биотопни. Например, много стари или много високи дървета, покрити с мъхове и лишеи, с хралупи и гнезда. Без биотопните дървета, като местообитания за другите живи същества, се прекъсва връзката между организмите, нарушава се функцията на гората като едно цяло и тя обеднява.

Не всички дървета, обаче, имат специалните характеристики да бъдат определени като биотопни. И точно тук идва нашата роля - на лесовъдите. При провеждане на сечи в горите ние лесовъдите предварително преценяваме кои са тези жизненоважни дървета и ги отбелязваме по подходящ начин, така че работниците да не ги нарежат за дърва, а да ги оставят непокътнати в гората. Например, когато на дървото има гнездо, върху кората му може да видите голяма буква „Г“, в други случаи с „Б“, или пък да е отбелязано със специалния символ за биотопно дърво – отпечатък „кълвач“.

 

Да преговорим:

1. Кои дървета са биотопни? 

Стоящи загиващи, загинали или живи дървета със специални характеристики, които осигуряват местообитания за други живи организми.

2. По какво ще ги разпознаем?

- Дървета с големи размери;

- Много стари дървета;

- Много високи дървета

- Дървета, покрити с мъхове, лишеи и гъби;

- Дървета с хралупи, дупки, гнезда;

- Дървета с пречупени върхове или дебели криви клони;

- Дървета, чиито плодове и семена се използват за храна от дивите животни;

3. Каква роля изпълняват и защо е необходимо тяхното запазване?

Биотопните дървета осигуряват местообитания за други живи организми. Имат ключова роля за съществуването на стотици видове гъби, растения и животни и за поддържане на живота в горите. Без биотопните дървета, като местообитания за другите живи същества, се прекъсва връзката между организмите, нарушава се функцията на гората като едно цяло и тя обеднява.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност