НачалоНовини 2021/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

01.04.2021 - 1 април - Международен ден на птиците

Запознайте се с един атрактивен техен представител

Човекът е познавал ползата от птиците от хилядолетия. Различните породи кокошки, патици и гъски, които са били одомашнени, осигуряват целия свят с яйца и месо. Гълъбите са били използвани за пренасяне на съобщения от 3000 г. пр. н. е. до наши дни. Птиците оказват голяма помощ на земеделците, като намаляват броя на много гризачи и насекоми, които увреждат земеделските култури. Птиците, които се хранят с плодове, спомагат за разпространяването на семената на различните растения чрез екскрементите си. 

Днес, в международния ден на птиците ще ви разкажем за един много интересен пернат обитател на нашите гори – Глухаря. Глухарът е застрашен вид, включен в Червената книга на България.

Глухарът е атрактивна едра птица, привързана към горските местообитания. Това е най-едрата птица в семейство Кокошеви. Обитава стари иглолистни гори, особено стари борови гори, на каменист терен с изобилия от боровинки, мъхове, с трепетлика и смърч. Не обича открити места. В България се храни предимно с растения, като менюто му включва пъпки и иглици на белия бор, смърча, листа на бука и други дървета, боровинки, малини, къпини и др. плодове през пролетта и лятото, а също и насекоми, мекотели и други безгръбначни животни. 

Впечатляващо при глухара е размножаването, което се нарича „токуване“. Мъжките птици токуват, като за целта се събират на определени места, наречени „токовища“. Размножителния сезон при Глухарите започва между март и април и завършва между май и юни, в зависимост от началото на пролетта, развитието на растителността и надморската височина.

При токуването, петлите използват определени дървета, на които нощуват и от които започват брачната си песен преди изгрев слънце, като постепенно слизат от клон на клон. В началото на своята песен мъжкият застава със силно изпъната шия, издуто гърло, с клюн сочещ към небето. Опашката му е повдигната и разперена, а крилата провиснали. Птицата пристъпва от крак на крак и започва своята ария съставена от три специфични звука – чукане, плюкане и брусене. Песента, на разсъмване отначало от дърво, после от земята, е съставена от звук като чукане от две пръчки, зачестяващо и завършващо със силен звук като от излитаща от бутилка тапа, следван от фин звук като точене на коса – брусене. Песента макар и тиха се чува на около 300 м разстояние и продължава 6 секунди. В последната част от нея – брусенето ушните канали на птицата се затварят тъй като при разтваряне на клюна, костите на долната челюст притискат ушните канали. Птицата буквално оглушава за цели 3 секунди, от където е дошло и името – Глухар. 

Женските нощуват недалеч от токовищата и щом започне токуването, те долитат и се приземяват или кацат на дърво в близост до някой от пеещите петли.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност