НачалоНовини 2022/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

15.04.2022 - Резултати от викторината

 

Благодарим на всички, които участваха в нашата викторина. Надяваме се да сте научили много за гората и за горската професия. Ето имената на най-бързите, с най-много верни отговори, които отговарят на посочените критерии за възраст. Очаквайте грамоти и награди!!!!

 

ИМЕ

ФАМИЛИЯ

ВЪЗРАСТ

ВРЕМЕ за отговор/минути

Верни отговори

Лора

Маринова

11

6,38

21

Веселин

Иванов

11

5,55

21

Николай

Стоянов

12

11,13

20

Емил

Кехайов

11

12,43

20

Мария

Илиева

12

21,32

20

Станимира

Минева

16

24,51

20

Стоян

Илиев

7

3,00

20

Никола

Николов

6

7,57

19

Иван

Славов

8

9,38

19

Любомир

Павлов

12

3,20

18

Арсения

Тепавичарова

16

17,45

18

Лилия

Илиева

15

8,9

17

Васил

Василев

11

11,4

17

Диана

Василева

8

13,21

17

 

 

Ето и верните отговори:

 

Въпрос

Отговор:

1

ГОРАТА е:

Сложна природна екосистема, съставена от жива и нежива природа, в която основен елемент са дърветата;

2

Коя от изброените дейности НЕ се извършва от лесовъдите в горите?

Запалване на пожар;

3

Според вида на листата на дърветата, горите са:

Широколистни, иглолистни и смесени;

4

Горските култури са:

Изкуствено създадени насаждения, залесени от човека;

5

Кое от следните твърдения не е вярно?

Горите предизвикват климатични промени;

6

Отглеждането на младите гори става чрез извършването на сечи, които се наричат:

Отгледни сечи;

7

Кое от следните твърдения не е вярно:

Всички сечи са вредни за здравето и развитието на гората;

8

Преди започването на сечта гората трябва да бъде маркирана и да има издаден специален документ, наречен:

Позволително за сеч;

9

Кое от следните твърдения НЕ е вярно:

Забранено е използване на пръскачки за напръскване на болните дървета с различни течни препарати;

10

Защо в горите има обособени защитени територии?

За да опазим редки и/или застрашени от изчезване растителни и животински видове, наблюдаваме развитието и или за да осигурим места за спорт и отдих;

11

Кои от изброените дървесни видове, нямат семена с крилатки:

Дъбове;

12

Първата защитена територия в България е:

Сегашният резерват „Силкосия“;

13

Защо лесовъдите провеждат сечи в горите?

За да осигурят тяхното възобновяване;

14

Коя е най-сериозната заплаха в горите?

Горските пожари;

15

Кога празнуваме Седмицата на гората?

Първата пълна седмица на м. Април;

16

За да намалят вероятността от възникване на горски пожар, лесовъдите полагат специални грижи за горите, като:               

Поддържат площи във вид на ивици около най-уязвимите гори, почистени от суха трева и други материали, които могат са се запалят лесно;

17

Можете да предпазите горите от пожари като:

Палите огън на определените за това места, не оставяте огъня без надзор, а когато си тръгнете сте сигурни, че е добре загасен;

18

Едни от най-важните дейности, които трябва да извършва всеки добър ловен стопанин са:

Създаване и поддържане на „дивечови“ ниви, изграждане и поддържане на хранилки, солища и водопоища;

19

За да се развива добре дивечът, трябва да са налице три условия:

Вода, храна и спокойствие;

20

През коя година се празнува първият празник на залесяването?

1925 г.;

21

Коя от посочените функциите НЕ е характерна за горите

Създават условия за натрупване на сняг по пътищата;

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност