НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност:
Длъжност: Старши горски инспектор
Звено: РДГ Кюстендил
Дата на валидност: 26.06.2023
Длъжност: „Старши специалист - Горски инспектор”, Дирекция „Горско стопанство”, звено „Пловдив“, при Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работнo място
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 01.06.2023
Длъжност: Старши експерт „Стопанисване и защита на горските територии“, Дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 26.06.2023
Длъжност: Специалист-горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 26.06.2023
Длъжност: Главен специалист-горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 22.05.2023
Длъжност: Главен счетоводител
Звено: ГСС София
Дата на валидност: 22.05.2023
Длъжност: Горски Инспектор
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 22.05.2023
Длъжност: Главен експерт в Дирекция "Горско стопанство"
Звено: РДГ Варна
Дата на валидност: 08.05.2023
Длъжност: КОНКУРС за длъжността Старши експерт „Екологично образование и туризъм“в ДПП "Витоша"
Звено: ДПП Витоша
Дата на валидност: 01.05.2023
Длъжност: Главен експерт „ Горска икономика “
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 28.04.2023
Длъжност: Юрисконсулт
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 24.04.2023
Длъжност: „Главен експерт – контрол по опазване на горските територии“
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 24.04.2023
Длъжност: „Главен експерт –залесяване и защита на горските територии“
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 31.03.2023
Длъжност: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – СТОПАНИСВАНЕ И ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 29.03.2023
Длъжност: Младши експерт инвентаризация на горски територии и горско планиране
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 27.03.2023
Длъжност: Старши счетоводител
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 17.03.2023
Длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – ЛОВНО И РИБНО СТОПАНСТВО
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 17.03.2023
Длъжност: Конкурс за длъжността "Главен експерт "Географски информационни системи и база данни" в ДПП "Витоша"
Звено: ДПП Витоша
Дата на валидност: 16.03.2023
Длъжност: Младши експерт инвентаризация на горски територии и горско планиране
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 06.03.2023
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността главен счетоводител в Дирекция на Природен парк „Русенски Лом”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
предишна страница 1 | 2 | 333 | 34 следваща страница