НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 04.09.2019
Длъжност: Конкурс за Старши експерт в ГСС - София
Звено: ГСС София
Дата на валидност: 22.08.2019
Длъжност: Старши експерт „ Информационен посетителски център, образователни програми и туризъм” в ДПП „Сините камъни” гр. Сливен
Звено: ДПП Сините камъни
Дата на валидност: 23.08.2019
Длъжност: Конкурс за Старши експерт-Стопанисване наи защита на горските територии
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 30.08.2019
Длъжност: ДПП Рилски манастир обявява конкурс за длъжността „Старши специалист – горски инспектор”
Звено: ДПП Рилски манастир
Дата на валидност: 15.07.2019
Длъжност: Главен счетоводител, дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна дейност” в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 28.06.2019
Длъжност: Списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността Старши специалист-горски инспектор
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 28.06.2019
Длъжност: Списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността Главен специалист-горски инспектор
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 27.05.2019
Длъжност: Младши експерт
Звено: РДГ Варна
Дата на валидност: 17.06.2019
Длъжност: Конкурс за Главен специалист-Горски инспектор
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 17.06.2019
Длъжност: Конкурс за Старши специалист-Горски инспектор
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 27.05.2019
Длъжност: Главен специалист - горски инспектор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 15.04.2019
Длъжност: Конкурс за длъжността „Директор на Регионална дирекция по горите гр. Кърджали”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 19.03.2019
Длъжност: Конкурс за длъжността „Директор на Горска семеконтролна станция – гр. София”.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност:
Длъжност: „Главен горски инспектор” – 1 /една/ щатна бройка, дирекция „Горско стопанство“
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 30.01.2019
Длъжност: "Младши експерт"
Звено: ДПП Шуменско плато
Дата на валидност: 30.01.2019
Длъжност: "Старши експерт"
Звено: ДПП Шуменско плато
Дата на валидност: 15.02.2019
Длъжност: „Главен специалист - горски инспектор”
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 25.01.2019
Длъжност: Главен експерт „Стопанисване и ползване”
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 28.01.2019
Длъжност: Обявление за конкурс за длъжността „Главен горски инспектор” – 1 /една/ щатна бройка, дирекция „Горско стопанство“, Специализирана администрация в Регионална дирекция по горите Благоевград, седалище гр.Сандански.
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 24.01.2019
Длъжност: Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт „Ловно и рибно стопанство”, дирекция „Горско стопанство”, Специализирана администрация в Регионална дирекция по горите Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград
предишна страница 1 | 2 | 324 | 25 следваща страница