НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 28.09.2020
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността “Главен експерт” в отдел „Управление на собствеността и обществени поръчки“, дирекция “Финанси и управление на собствеността”(ФУС) в ИАГ.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 16.10.2020
Длъжност: Конкурс за длъжността „Специалист – горски инспектор”, в Дирекция на Природен парк „Беласица“ – с. Коларово, община Петрич.
Звено: ДПП Беласица
Дата на валидност: 21.09.2020
Длъжност: Главен горски инспектор
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 04.09.2020
Длъжност: Старши юрисконсулт, дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна дейност” в Регионална дирекция по горите – Пловдив
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 31.08.2020
Длъжност: ЮРИСКОНСУЛТ
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 14.08.2020
Длъжност: Конкурс за длъжността “Младши експерт” в отдел „Наука и международни дейности“, дирекция “Горско стопанство” в Изпълнителна агенция по горите.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 31.07.2020
Длъжност: „Главен експерт-стопанисване и ползване“, в дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – гр. В. Търново
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 31.07.2020
Длъжност: „Юрисконсулт“, в дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна“ в Регионална дирекция по горите – гр. В. Търново
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 29.07.2020
Длъжност: „Главен експерт-стопанисване и ползване“, в дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – гр. В. Търново
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 29.07.2020
Длъжност: „Юрисконсулт“, в дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна“ в Регионална дирекция по горите – гр. В. Търново
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 27.07.2020
Длъжност: Юрисконсулт
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност:
Длъжност: Главен експерт
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 18.06.2020
Длъжност: Старши експерт „Контрол по опазване на ГТ”
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 18.06.2020
Длъжност: Старши експерт „Стопанисване и защита на ГТ"
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 22.06.2020
Длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – ЛОВНО И РИБНО СТОПАНСТВО
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 22.06.2020
Длъжност: ЮРИСКОНСУЛТ
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 08.06.2020
Длъжност: Главен експерт „Инвентаризация на горските територии и горско планиране”
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 23.03.2020
Длъжност: Главен експерт "Контрол по опазване на горските територии"
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 19.03.2020
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността “Главен експерт” в отдел „Стопанисване на горските територии“, дирекция “Горско стопанство” в ИАГ
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 16.03.2020
Длъжност: Юрисконсулт
Звено: РДГ Сливен
предишна страница 1 | 2 | 326 | 27 следваща страница