НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 09.12.2019
Длъжност: Главен специалист - Горски инспектор, Дирекция „Горско стопанство”, звено Пловдив
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 18.11.2019
Длъжност: Конкурс за Главен специалист "Горски инспектор" в дирекция "Горско стопанство" - звено област Русе - 2 щатни бройки и Специалист "Горски инспектор" в дирекция "Горско стопанство"-звено област Разград - 1 щатна бройка при Регионална дирекция по горите Русе
Звено: РДГ Русе
Дата на валидност: 30.10.2019
Длъжност: Старши специалист "Горски инспектор", Специализирана администрация
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 26.09.2019
Длъжност: „Главен горски инспектор” – 1 /една/ щатна бройка, дирекция „Горско стопанство“
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 26.09.2019
Длъжност: „Главен юрисконсулт” в дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна“ - 1 щатна бройка в Регионална дирекция по горите – Берковица
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 19.09.2019
Длъжност: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „СТОПАНИСВАНЕ И ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ”
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 19.09.2019
Длъжност: Горски инспектор
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 02.10.2019
Длъжност: Специалист - Горски инспектор”, Дирекция „Горско стопанство”, звено Асеновград
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 29.08.2019
Длъжност: Списък на допуснатите кандидати до тест за конкурс за длъжност ст. експерт "ИПЦ, ОП и Т
Звено: ДПП Сините камъни
Дата на валидност: 29.08.2019
Длъжност: Списък на недопуснатите кандидати до тест за конкурс за длъжност ст. експерт "ИПЦ, ОП и Т
Звено: ДПП Сините камъни
Дата на валидност: 01.10.2019
Длъжност: Главен специалист-горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 10.09.2019
Длъжност: Старши експерт – контрол по опазване на горските територии
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 10.09.2019
Длъжност: Главен експерт – залесяване и защита на горските територии
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 04.09.2019
Длъжност: Конкурс за Старши експерт в ГСС - София
Звено: ГСС София
Дата на валидност: 22.08.2019
Длъжност: Старши експерт „ Информационен посетителски център, образователни програми и туризъм” в ДПП „Сините камъни” гр. Сливен
Звено: ДПП Сините камъни
Дата на валидност: 23.08.2019
Длъжност: Конкурс за Старши експерт-Стопанисване наи защита на горските територии
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 30.08.2019
Длъжност: ДПП Рилски манастир обявява конкурс за длъжността „Старши специалист – горски инспектор”
Звено: ДПП Рилски манастир
Дата на валидност: 15.07.2019
Длъжност: Главен счетоводител, дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна дейност” в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 28.06.2019
Длъжност: Списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността Старши специалист-горски инспектор
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 28.06.2019
Длъжност: Списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността Главен специалист-горски инспектор
Звено: РДГ Ловеч
предишна страница 1 | 2 | 324 | 25 следваща страница