НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 22.12.2017
Длъжност: Главен специалист-горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 22.12.2017
Длъжност: Специалист – горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 20.12.2017
Длъжност: младши специалист "Горски инспектор"
Звено: ДПП Шуменско плато
Дата на валидност: 27.11.2017
Длъжност: старши експерт "Опазване на биоразнообразието, мониторинг и обслужване на посетители"
Звено: ДПП Шуменско плато
Дата на валидност: 27.11.2017
Длъжност: Главен счетоводител
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 03.11.2017
Длъжност: Юрисконсулт
Звено: РДГ Кърджали
Дата на валидност: 23.10.2017
Длъжност: Горски инспектор при РДГ - Смолян
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 03.10.2017
Длъжност: „Юрисконсулт” в дирекция „Обща администрация” към РДГ – Берковица, 1 щатна бройка
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 18.10.2017
Длъжност: Главен експерт
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 16.10.2017
Длъжност: РДГ – Берковица обявява конкурс за следните длъжности: „Главен специалист - горски инспектор”, „Старши специалист - горски инспектор” и „Специалист - горски инспектор”, в дирекция „Специализирана администрация” общо 4 щатни бройки.
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 28.09.2017
Длъжност: РДГ - Берковица обявява конкурс за длъжността „Горски инспектор”, офис Чупрене в дирекция „Специализирана администрация”
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 21.09.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за Младши експерт в отдел "Промяна на предназначението и промени в собствеността" в дирекция "Промени в горските територии"
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 21.09.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Опазване на горите”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 09.10.2017
Длъжност: Главен специалист – горски инспектор
Звено: ДПП Беласица
Дата на валидност: 07.09.2017
Длъжност: Старши специалист - горски инспектор
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 12.09.2017
Длъжност: Горски инспектор
Звено: РДГ Смолян
Дата на валидност: 05.09.2017
Длъжност: Старши горски инспектор, дирекция „Горско стопанство”, звено „Хисар” – изнесен офис при Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 01.09.2017
Длъжност: Дирекция на Природен парк "Беласица" обявява конкурс за длъжността старши експерт "Образователни програми и паркова инфраструктура"
Звено: ДПП Беласица
Дата на валидност: 15.09.2017
Длъжност: „Главен специалист - Горски инспектор”
Звено: РДГ Стара Загора
Дата на валидност: 11.09.2017
Длъжност: Старши специалист - Горски инспектор”, Дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите - Пловдив. – 3 щатни бройки
Звено: РДГ Пловдив
предишна страница 1 | 2 | 319 | 20 следваща страница