РДГ Смолян | Обява за работа

Дата на валидност: 28.01.2021

Длъжност: Младши Експерт в Дирекция "Горско Стопанство"
Звено: РДГ Смолян

Младши експерт ”Стопанисване и ползване” следи за законосъобразно, многофункционално и устойчиво стопанисване и ползване на горите на територията на РДГ - Смолян, като подпомага, контролира, координира, консултира и организира изпълнението на регионалните приоритети, програми и планове на развитие на горските територии в областта на горското стопанство..

Материали