ГСС София | Обява за работа

Дата на валидност: 14.12.2020

Длъжност: Старши експерт
Звено: ГСС София

 

 

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

            - Да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл;

 - Образователно-квалификационна  степен – висше образование, бакалавър, дипломиран  от Лесотехнически университет;

            - Минимален професионален опит – 1 (една) година или присъден най-малко V младши ранг

Материали