РДГ Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 16.11.2020

Длъжност: Главен експерт „Човешки ресурси” , дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна дейност” в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място
Звено: РДГ Пловдив

 

 I. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността Главен експерт  „Човешки ресурси”, дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна дейност” в Регионална дирекция по горите – Пловдив са:

1.      Да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител; 

2.      Степен на образование: висше образование с минимална образователно – квалификационна степен  „Бакалавър“ по една от следните  специалности: „Управление на човешките ресурси“, „ Икономика”, „ Публична администрация”;

3.      Професионален опит – 2 /две/ години  или

4.      Ранг –IV ( четвърти ) младши;

Материали