РДГ Кърджали | Обява за работа

Дата на валидност: 11.11.2020

Длъжност: Главен експерт „Ползване на горите, горска политика, проекти и оперативни програми“ – към дирекция „Горско стопанство в Регионална дирекция по горите Кърджали
Звено: РДГ Кърджали

Главен експерт  „Ползване на горите, горска политика, проекти и оперативни програми“ –   към  дирекция „Горско стопанство в Регионална дирекция по горите Кърджали

Материали