РДГ Берковица | Обява за работа

Дата на валидност: 15.10.2020

Длъжност: Главен експерт „Залесяване и защита на горските територии”
Звено: РДГ Берковица

 

Главен експерт „Залесяване и защита на горските територии” в Дирекция „Горско стопанство“  - 1 щатна бройка в Регионална дирекция по горите – Берковица.

            

Материали