РДГ Берковица | Обява за работа

Дата на валидност: 15.10.2020

Длъжност: Главен юрисконсулт
Звено: РДГ Берковица

Конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт в дирекция „Административно-правна

и финансово-ресурсна“ - 1 щатна бройка в Регионална дирекция по горите – Берковица.

 

Материали