РДГ Пловдив | Обява за работа

Дата на валидност: 04.09.2020

Длъжност: Старши юрисконсулт, дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна дейност” в Регионална дирекция по горите – Пловдив
Звено: РДГ Пловдив

 I. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността Старши юрисконсулт, дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна дейност” в Регионална дирекция по горите – Пловдив са:

1.                 Да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител; 

2.                 Степен на образование: висше юридическо образование с образователно – квалификационна степен  степен -  „Магистър“ по специалност: „Право“;

3.                 Професионален опит – 1 /една / година  по специалността или

4.                 Ранг –V ( пети ) младши;

Материали