РДГ Ловеч | Обява за работа

Дата на валидност: 31.08.2020

Длъжност: ЮРИСКОНСУЛТ
Звено: РДГ Ловеч

 

Регионална дирекция по горите - град Ловеч, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РДГ08-3-531/18.08.2020г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Ловеч, обявява конкурс за длъжността:

ЮРИСКОНСУЛТ

Материали