РДГ Шумен | Обява за работа

Дата на валидност: 26.09.2019

Длъжност: „Главен горски инспектор” – 1 /една/ щатна бройка, дирекция „Горско стопанство“
Звено: РДГ Шумен

„Главен горски инспектор” – 1 /една/ щатна бройка, дирекция Горско стопанство“, Специализирана администрация в Регионална  дирекция по горите - Шумен, звено „Търговище“

Материали