ДПП Сините камъни | Обява за работа

Дата на валидност: 29.08.2019

Длъжност: Списък на недопуснатите кандидати до тест за конкурс за длъжност ст. експерт "ИПЦ, ОП и Т
Звено: ДПП Сините камъни

Списък на недопуснатите кандидати до тест за Конкурс за длъжността: Старши експерт „ Информационен посетителски център, образователни програми и туризъм”  - http://dppsk.org/wp-content/uploads/2019/08/Nedopustimi-kandidati.pdf

Материали