ДПП Шуменско плато | Обява за работа

Дата на валидност: 30.01.2019

Длъжност: "Младши експерт"
Звено: ДПП Шуменско плато

Длъжност: „Младши експерт“ "Опазване на биоразнообразието, мониторинг и обслужване на посетители" в ДПП "Шуменско плато"

 

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Младши експерт” в ДПП "Шуменско плато":

- образователно - квалификационна степен – бакалавър;

- ранг V младши

Материали