РДГ Благоевград | Обява за работа

Дата на валидност: 28.01.2019

Длъжност: Обявление за конкурс за длъжността „Главен горски инспектор” – 1 /една/ щатна бройка, дирекция „Горско стопанство“, Специализирана администрация в Регионална дирекция по горите Благоевград, седалище гр.Сандански.
Звено: РДГ Благоевград

Материали