РДГ Благоевград | Обява за работа

Дата на валидност: 24.01.2019

Длъжност: Обявление за конкурс за длъжността Главен експерт „Ловно и рибно стопанство”, дирекция „Горско стопанство”, Специализирана администрация в Регионална дирекция по горите Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград

Материали