ДПП Сините камъни | Обява за работа

Дата на валидност: 05.04.2018

Длъжност: Списък на допуснатите кандидати до участие в тест, относно конкурс за длъжност гл. експерт “БПКД”
Звено: ДПП Сините камъни